Barion Pixel

Kontakt

Zavolajte nám

+421 905 902 048 – v pracovných dňoch od 8- 17 hod.

Adresa

Janine, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 2156/12
960 01 Zvolen

Dodatočné informácie

IČO: 46 689 605
DIČ: 2023578392

Číslo účtu: 0401 316 487/ 8330
IBAN: SK84 8330 0000 0004 0131 6487
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Okresný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-21796
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 22494/S.

Prevádzka- malovýroba kozmetických výrobkov:
Lučenecká cesta 2266/6
960 01 Zvolen

Prevádzka je schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene,
č. rozhodnutia 5524/2018.